Privacy Statement

Privacy Statement

Privacy Statement/ Privacy verklaring

Privacy Statement

At Hand-M-made garments, Rotterdam, we respect your privacy and understand how important it is that your personal information remains secure.

We never have and will not share or reveal information about you without your permission unless we are required to do so for legal reasons or by the emergency services.

We hope that this statement answers any questions you may have regarding our care of your information but if you have any further questions please contact:

Martin Küster

Director

info@hand-m-made-garments.com

 

What information does Hand-M-made garments collect about you?

In order to communicate with you about appointments, orders, services and deliveries we ask for the following informatio:

First and last name
Address
Phone number
Email address
If you speak Dutch and/or English and/or German
Why does Hand-M-made garments collect these information?

These information help us to know who you are and not get your purchases mixed up with anyone else. We ask for your email for identification purposes but also as way to contact you for two purposes:

  1. To communicate about appointments, orders, services and deliveries.
  2. Email receipts of any purchases you make with us.

 

The right to be forgotten

You have the right to be ‘forgotten’, which means that if you request us to, we will remove all the data that we hold on you from our systems. Complete removal of information from our systems will result in the loss of all historic data. If you decide to contact Hand-M-made garments at a later date it may be necessary to ask you to provide information you previously gave us.

If you have bought one of our products (any kind of garment) or have made use of one of our services (pattern making, styling) we are required to retain your details for seven years after the sell. After this time we will securely delete or dispose of them.

How can I see what information you hold on me?

Under the Data Protection Act 1998 and the General Data Protection Regulation (which will be effective from May 2018) you can request a report detailing the information we hold about you. To obtain a report, please write to:

We aim to issue an initial response to all enquiries within five working days, and will offer a full response to all information access requests within a month. If we require additional time we will keep you informed.
The following information will be required before access is granted:

Your full name and contact details
Your relationship to Hand-M-made garments
A copy of your passport or national ID card
Reports will be sent by post. We reserve the right to charge a reasonable admin fee for additional copies of the same information.

Cookies on the Birkramnl.com website

Our website uses cookies – small text files that are placed on your device to provide you with a better user experience when using our site. In general, cookies are used to retain user preferences and provide anonymous tracking data to third party applications such as Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better.
However, you may prefer to disable cookies on this and other sites. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. Consult the Help section of your browser or take a look at the All about Cookies website  which offers guidance for managing cookies.

Who can I contact for further information?

Our processing of data is overseen by our Director. The person to contact regarding day-to-day data protection issues is:

Martin Küster

info@hand-m-made-garments.com

An update of the Terms and Conditions, and the Privacy Statement will follow as soon as possible.

Bij Hand-M-made garments, Rotterdam, respecteren wij uw privacy en begrijpen hoe belangrijk het is dat uw persoonlijke informatie veilig blijft.

Nooit hebben en zullen wij informatie over u delen of openbaar maken zonder uw toestemming, tenzij wij om wettelijke redenen of voor noodhulpdiensten verplicht zijn om dit te doen.

Wij hopen dat deze verklaring alle vragen die u wellicht heeft over onze zorg over uw gegevens beantwoordt, maar als u toch nog vragen heeft, neem dan contact op met:

Martin Küster

Directeur

info@hand-m-made-garments.com

 

Welke gegevens over u worden door Hand-M-made garments verzameld?

Om met u te kunnen communiceren over afspraken, bestellingen, diensten en leveringen vragen wij u om de volgende informatie:

Voor- en achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
Of u Nederlands en/of Engels en/of Duits spreekt.

Waarom verzamelt Hand-M-made garments deze informatie?

Deze informatie helpt ons om te weten wie u bent en om er voor te zorgen dat uw aankopen niet worden verwisseld met die van iemand anders.
Wij vragen om uw e-mailadres voor identificatiedoeleinden, maar ook als manier om met u in contact te komen voor twee doeleinden:

  1. Het communiceren over afspraken, bestellingen, dinesten en leveringen
  2. E-mailfacturen van alle producten en diensten die u bij ons aankoopt.

Mocht u nog vragen over uw persoonlijke gegevens kunt u altijd mailen naar info@hand-m-made-garments.com

 

Hoe worden mijn persoonlijke gegevens verzameld en opgeslagen?

Om te kunnen communiceren is het verplicht om een klantenformulier in te vullen in het atelier van Hand-M-made garments, of online. Dit formulier wordt gescand en als een PDF of JPG-bestand in onze klantendatei opgeslagen. De fysieke kaarten zijn opgeslagen bij Hand-M-made garments voor een periode van 7 jaar en worden daarna verwijderd en vernietigd door een legitiem dienstverlenend bedrijf.

De gegevens die u via de website doorgeeft worden opgeslagen in onze webmailsoftware, gehost en onderhouden door STRATO (Zie STRATO Online privacy policy). STRATO zorgt ervoor dat zij voldoet aan de GDPR eisen van de EU en deelt uw persoonsgegevens niet met derden.

Het recht om vergeten te worden

U hebt het recht om ‘vergeten’ te worden, wat betekend dat als u ons daarom vraagt, wij alle gegevens die wij over u hebben, zullen verwijderen uit onze systemen. Volledige verwijdering van informatie uit onze systemen zal resulteren in het verlies van alle historische gegevens.
Als u besluit om Hand-M-made garments op een later tijdstip weer te benaderen, dan kan het nodig zijn dat wij u om informatie vragen die u al eerder aan ons heeft gegeven.

Als u producten van ons gekocht heeft of gebruik heeft gemaakt van onze diensten, dan moeten wij uw gegevens bewaren gedurende zeven jaar na aankoop of na gebruik van diensten. Daarna zullen wij deze veilig verwijderen of vernietigen.

Hoe kan ik zien welke informatie u over mij bezit?

Onder de Data Protection Act 1998 en de General Data Protection Regulation (GDPR, die van kracht wordt vanaf mei 2018) kunt u een rapport aanvragen met de informatie die wij over u bezitten. Voor het verkrijgen van een rapport kunt u schrijven naar:

Martin Küster

info@hand-m-made-garments.com

 

Wij streven ernaar om op alle vragen binnen vijf werkdagen een eerste antwoord te geven en trachten binnen een maand een volledige reactie te geven op verzoeken om toegang tot alle informatie.
Als we extra tijd daarvoor nodig hebben, dan zullen wij u daarover informeren.
De volgende informatie is vereist voordat toegang kan worden verleend:

Uw volledige naam en contactgegevens
Uw relatie met Hand-M-made garments
Een kopie van uw paspoort of nationale identiteitskaart
Rapporten zullen per post worden verzonden. Wij behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding te vragen voor extra exemplaren van rapporten met dezelfde informatie.

Cookies op de hand-m-made-garments.com website

Onze website maakt gebruik van cookies – kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst om u een betere gebruikerservaring te geven bij het gebruik van onze site. In het algemeen worden cookies gebruikt om gebruikersvoorkeuren vast te stellen en om anonieme trackingsgegevens te leveren aan toepassingen van derden, zoals Google Analytics. In de regel zullen cookies uw surfervaring verbeteren.
U kunt echter voorkeur hebben om cookies op deze en andere sites uit te schakelen. De meest effectieve manier om dit te doen, is door cookies in uw browser uit te schakelen. Raadpleeg de Help-functie van uw browser of kijk op de All about Cookies website die richtlijnen geeft voor het beheren van cookies.

Met wie kan ik contact opnemen voor meer informatie?

Onze verwerking van gegevens wordt beheerd door onze directeur. Voor vragen over de dagelijkse gang van zaken met betrekking de gegevensbescherming kunt u contact opnemen met:

Martin Küster

info@hand-m-made-garments.com

 

Een geüpdate versie van onze AVG’s volgd zo snel mogelijk.

Hand-M-made garments will only process the (personal) data of its clients in accordance with its privacy policy. The website contains a privacy statement.